Arhive lunare: decembrie 2018

Statisticile blogului pe 2018


Scrie un comentariu

Din categoria Statistici, Uncategorized

Watch „Retragerea americană din Siria și războaiele viitorului” on YouTube


Scrie un comentariu

Din categoria vremurile sfarsitului

Domnule președinte, ne-ați dovedit deja cine sunteți…


http://www.romaniaeducata.eu/

Scrie un comentariu

Din categoria Romania

The Most Important Aspect of Leadership: Passing It On | Dr. Myles Munroe


„The greatest act of leadership is mentoring…”

„What is leadership? Leadership is the capacity to influence others through inspiration, generated by a passion, motivated by a vision, birth by a conviction, produce by a purpose.”

„Leaders never seek to be leader. Every true leader in history was a reactive person, they didn’t want to be a leader.”

„Most of the leaders that you call leaders in my definition could be professional manipulators. They manipulate your fears, your need for approval, your need for recognition and they play with your feelings …” True leaders never manipulate, they inspire.”

 

Scrie un comentariu

Din categoria Myles Munroe, Uncategorized

De ce este important să avem o concepție biblică despre lume și viață?


Trebuie să fim conștienți de faptul că este important ce fel de concepții de viața avem, pentru că acestea  influențeaza în mod direct ceea ce spunem și facem. Rămân întipărite în subconștientul nostru de unde se va impregna în modul în care trăim în fiecare zi.

Este foarte important ceea ce credem. Ideile noastre au consecințe, și aceste consecințe pot fi benefice sau nefolositoare, ba chiar dezastruoase asupra vieții noastre.

„Scopul vieții tale este mult mai înalt decăt împlinirile tale personale, liniștea ta sau chiar chiar decât fericirea ta. Este cu mult mai de preț decât familia ta, cariera ta, și chiar decât visurile și ambițiile tale cele mai fanteziste. Dacă vrei să știi de ce te-ai născut pe această planetă, trebuie să începi cercetarea aceasta cu Dumnezeu. Tu te-ai născut cu voia Lui și pentru a împlini scopul Lui.”[1]

Din păcate crestinismul de astăzi este mai mult reactiv la ceea ce fac cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu în loc sa fie proactiv, răspândind prin toate mijloacele posibile valorile biblice și învățâturile ei.  David Kinnaman avea dreptate cand spunea: “We have become famous for what we oppose, rather than who we are for.”[2] Ca și creștini născuți din nou avem responsabilitatea de a împărtași credința în Hristos  cu alți oameni.

Biserica lui Hristos este chemată să fie sare în societate. Să dea gust, adică să îi dea un scop și o satisfacție, să păstreze valorile biblice și să o influiențeze spre a face ceea ce aduce onoare lui Dumnezeu. Dar, adeseori biserica ratează acest obiectiv. După cum spunea Philip Graham Ryken: “Generally speaking, the reason the church fails to have a more positive, transforming influence on our culture is that we do not fully grasp the Bible-based, Christ-centered, Spirit-empowered, God-glorifying perspective that belongs to us by grace—which is why we need to learn how to live the right worldview.”[3]

  1. Ce este concepția creștină despre lume și viață?

“Worldview is simply the English translation for the German word Weltanschauung, which first appeared in the philosophical writings of Immanuel Kant. Kant used the term as early as 1790, in his Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft).”[4]

            Este modul în care vedem realitatea în care trăim. Este o perspectivă despre viață și cum trebuie ea  trăită. Este o ideologie care este formată din mai multe moduri de a vedea lucrurile și se bazează pe tot felul de ipoteze despre lume si viață.

Graham Ryken definea concepția creștină despre lume și viață ca fiind “… our way of looking at life, our interpretation of the universe, our orientation to reality.”[5]

La rândul său, Fred Smith spunea: “In other words, we all have a worldview, and that worldview is shaped by our culture, our experiences, and our personal backgrounds, including what we have read and heard. Worldviews are not systematic, nor even always conscious. They are “perceptual frameworks” or “ways of seeing.”[6]

  1. Ce nu este concepția creștină despre lume și viață?                                                     a) Nu este doar un sistem moral. “However, morality alone is not the biblical worldview.” [7] Este mai mult decât atât. Putem spune ca este un sistem moral radical, un stil de viață.

“Living a biblical lifestyle will definitely put one on a very different path from most people, and part of the popularity of Sider’s call for radical living, as well as that by David Platt”[8]

b) Nu este doar un sistem doctrinal calvinist sau arianist sau de altfel. Concepția despre lume și viață este mult mai complex și mai bogat. Nu putem să o limităm doar la o doctină baptistă sau penticostala, sau a altei denominațiuni.

c) Nu este un sistem politic. Ar ținea Biblia sub spectrul lumesc de perceptie a lucrurilor. „Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui, din neam în neam. (Psalmul 33:11)

“The Bible should be primary in how we view politics, rather than letting politics determine how we read the Bible.”[9]

 

  1. De ce este important să avem o concepție biblică despre lume și viață?               a) Ca să ne înțelegem menirea pe acest pamant. Dumnezeu are un plan cu noi fiecare, un plan care este forte important ca să îl cunoaștem. Planul Lui ne este descoperit, în primul rând, în Sfănta Scriptură. Apoi este important ca sa Îl cunoaștem pe Dumnezeu atât prin revelația Scripturii cât și prin relația noastră personala cu El. Ca să putem urma sfaturile lui Dumnezeu, mai întâi trebuie ca să le cunoaștem, apoi sa le înțelegem. Toate planurile Lui Dumnezeu cu privire la viața noastră sunt bune și desăvârșite. Fiecare creștin trebuie să caute ca să le înțeleagă, rămânînd intr-o stare de recunoaștere a domniei și autorității Lui.

Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.” (Proverbe 3:6)

          b) Ca să înțelegem standardul sfințeniei lui Dumnezeu. Ca să putem cunoaște standardul sfințeniei lui Dumnezeu, trebuie să Îl cunoaștem pe El prin revelația Scripturii dar și prin experiența personală. “Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul şi nu poţi să priveşti nelegiuirea!” (Habacuc 1:13a) Având cunoștință de acest standard și fiind conștienți de așteptările lui Dumnezeu cu privire la noi avem obligația de a face ceea ce menționează apostolul Pavel în 2 Corinteni 7:1 “Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţăm de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.”

          c) Ca să fim martori ai lui Isus Hristos. Ucenicii Domnului Isus Hristos întelegănd învățătura Scripturii cu privire la toate lucrurile cuprinse în expresia “lume și viață”, le transmite mai departe celor celor care nu îl cunosc pe Dumnezeu: “Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;” (Romani 1:16)

          d) Ca să putem face ucenici. Ceea ce credem și ceea ce am învățat de la Marele Învățător suntem datori să le transmitem mai departe ucenicilor pe care îi facem. “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.” (Matei 28:19,20)

          e) Pentru ca să luam decizii bune în viață și să acționăm în consecință.

Cunoscând concepția lui Dumnezeu despre lumea în care trăim și despre viața care ne-a dat-o la dispoziție, cât și valorile Împărăției lui Dmnezeu, vom putea să luăm deciziile cele mai bune pentru viața noastră. “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:2) Acest text evidențiază transformarea care trebuie să aibă loc la nivelul minții noastre, de altfel lucrare facută de Duhul Sfănt, ca condiție esențială pentru a putea discerne ceea ce este sau ceea ce nu este voia lui Dumnezeu in viața noastră.

          f) Ca să știm cum să ne explicăm credința. O concepție biblică despre lume și viața ne va da uneltele necesare cât și limbajul adecvat pentru a putea explica oamenilor din jurul nostru de ce etica și valorile creștine sunt benefice, ba chiar indispensabile, societații în care trăim. Cei din lume caută răspunsuri la intrebările vieții și așteaptă de la noi, ucenicii Lui, ca să le avem.

„Fiți totdeauna gata să raspundeți oricui vă cere socoteala de nădejdea care este in voi; dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce barfesc purtarea voastră bună în Hristos să ramână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. (1Petru 3:15,16)

[1] Rick Warren, Viața condusă de scopuri. De ce sunt pe acest pământ?, Life Publishing Internațional, 2003, p.17

[2] Kinnaman, David. unChristian: What a New Generation Really Thinks about Christianity…and Why It Matters (pp. 26-27). Baker Publishing Group. Kindle Edition.

[3] Ryken, Philip Graham. Christian Worldview: A Student’s Guide (Reclaiming the Christian Intellectual Tradition) (p. 32). Crossway. Kindle Edition.

[4] Ryken, Philip Graham. Christian Worldview: A Student’s Guide (Reclaiming the Christian Intellectual Tradition) (p. 23). Crossway. Kindle Edition.

[5] Ryken, Philip Graham. Christian Worldview: A Student’s Guide (Reclaiming the Christian Intellectual Tradition) (p. 19). Crossway. Kindle Edition.

[6] Smith, C. Fred. Developing a Biblical Worldview: Seeing Things God’s Way (p. 2). B&H Publishing Group. Kindle Edition.

[7] Smith, C. Fred. Developing a Biblical Worldview: Seeing Things God’s Way (p. 3). B&H Publishing Group. Kindle Edition.

[8] Smith, C. Fred. Developing a Biblical Worldview: Seeing Things God’s Way (pp. 3-4). B&H Publishing Group. Kindle Edition.

[9] Smith, C. Fred. Developing a Biblical Worldview: Seeing Things God’s Way (p. 4). B&H Publishing Group. Kindle Edition.

 

Scrie un comentariu

Din categoria DorinPele, Uncategorized

Anunț din partea Colegiului Biblic Sola Scriptura


Pentru cei interesați că să se aprofundeze in studierea Cuvântului lui Dumnezeu și dorește să se echipeze pentru slujire (Efeseni 4:12, 13), doresc sã vã aduc la cunostintã cã pe data de 14 decembrie 2018, președintele Colegiului Biblic Sola Scriptura, John Berzava va fi prezent în Detroit pentru pregătirea noilor studenți la o nouă sesiune de învatamant. Pentru mai multe informații vă rog să ne contactați. Vă dorim o zi binecuvântată!

Scrie un comentariu

Din categoria Sola Scriptura College & Seminary

Ipocrizie sau inconștiență?


DREPTATE ÎN DRAGOSTE

Two-faced-poorly-behaved-man Sursa foto: https://www.google.com

În ultimul timp, deseori suntem puși în situații foarte triste când trebuie să participăm la înmormântări ale unor tineri care pleacă mult prea repede din mijlocul nostru. Rămân în urmă părinți triști, frați, surori, dar și mai trist uneori soți sau soții!

Ultimul caz de felul acesta a avut loc chiar astăzi, aici în Arizona, când un tânăr de numai 25 de ani a plecat spre viața eternă, lăsând în urmă o soție tânără cu care a petrecut doar 3-4 luni după căsătorie. Au curs multe lacrimi și a lăsat în urmă multă, multă durere. Nu știm de ce se întâmplă astfel de anormalități, dar noi cei ce Îl iubim pe Dumnezeu, nu suntem fără speranță, cu toate că nu putem fi absolut siguri de nimeni, unde se duce.

Fiecare persoană are două vieți: una publică și una știută doar de el și Dumnezeu. Dumnezeu este cel…

Vezi articolul original 818 cuvinte mai mult

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Has the Jezebel Spirit Infiltrated Your Church?


 

Has the Jezebel Spirit Infiltrated Your Church?

“I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you: You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols.”

Rev. 2:19-20

Much has been written in recent years about “the Jezebel spirit,” and how every local church and every believer should be on high guard against those who think and act like Jezebel. But who is Jezebel? What defines her spirit? And why does it pose such a threat to you and your church?

Jezebel in Scripture

In the Old Testament, Jezebel was a pagan who became the wife of Ahab, king of Israel, and proceeded to corrupt him and most of the people. She used her power and influence to sway others to idolatrous and wicked ways and was completely unrepentant. In Revelations 2:20, her name appears again—this time speaking of an unknown individual in the church of Thyatira who was similarly leading early Christians astray, seducing them into immorality through her influence and charisma.”…

Read the full article here>>

Scrie un comentariu

Din categoria Semnele Sfarsitului, Uncategorized, vremurile sfarsitului

Alianta Familiilor din Romania: ROMANIA, LA MULTI ANI!


CrestinTotal.ro

Este o traditie pentru AFR sa ureze Romaniei „La Multi Ani”! de 1 decembrie. O facem din nou astazi cind Romania implineste 100 de ani! Patriotismul este o valoare cardinala pe care o practicam si promovam. Ii spunem Romaniei „la Multi Ani” si cerem binecuvintarile marinimoase ale lui Dumnezeu peste ea! E bine pentru o natiune sa-si puna soarta in mina lui Dumnezeu si sa-I ceara calauzirea. Mai ales in vremurile tulburi in care traim. E bine ca Romania sa-si aminteasca ca bunastarea ei tine de Dumnezeu nu de omul muritor. Nici politicienii, nici executivul, nici legiuitorii si nici Curtea Constitutionala nu i-o pot da. Daca Romania a ajuns la 100 de ani si azi e mai libera, mai in siguranta si mai prospera ca niciodata in istoria ei, asta se datoreaza doar dragostei si milei lui Dumnezeu. Si a faptului ca generatiile de dinaintea noastra, cu mult mai simple…

Vezi articolul original 1.027 de cuvinte mai mult

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized